Onze doelstellingen

De doelstellingen van het ICT Center zijn

  • Het realiseren van goede data-infrastructuur.
  • Het stimuleren van clusterwerking en netwerkvorming.
  • Het stimuleren van de (gezamenlijke) ontwikkeling van kennis in bedrijven en kennisinstellingen, het optimaliseren van de kennisinfrastructuur.
  • Het stimuleren van research en development.